ابلاغ راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاربردی برای شرکتهای دانش بنیان

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۵ کد : ۸۴۱ اخبار دانشگاه
ابلاغ راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاربردی و توجیه اقتصادی طرح برای شرکتهای دانش بنیان
ابلاغ راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاربردی برای شرکتهای دانش بنیان