ایمپلنت های تیتانیومی و مواد زیست سازگار

ایمپلنت های تیتانیومی و مواد زیست سازگاری از نیازهای اولیه در جایگزینی اندام های از دست رفته و باز توانی است. تولیدات قطعات مورد نیاز در این زمینه هدف اصلی از تاسیس این شرکت است. تمرکز اصلی شرکت بر تولید ایمپلنت های دندانی است. برای ساخت قطعات مذکور از روش هایی چون ماشینکاری دقیق، عملیات حرارتی، انحلال انتخابی و سایز عملیات سطحی و در نهایت استریلیزه نمودن و بسته بندی صحیح قطعات مورد نیاز است. نیاز اساسی در جایگزینی اندام های از دست رفته علت اصلی انتخاب ایده مذکور است. نمونه های خارجی محصول مورد نظر موجود است ولی تحقیقات و توسعه محصول در زمینه های مختلف ساخت و بهبود خواص بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی در ابتدا نمونه سازی با استفاده از مهندسی معکوس و دستیابی به تکنولوژی ساخت انجام می شود و در ادامه هدف ایجاد محصولی خلاقانه و ثبت پتنت از محصول تولیدی شرکت است.  

فعالیت های تحقیقاتی که در ارتباط با این ایده کاری است عبارتند از:

  1. مطالعات بیولوژیکی
  2. مطالعات متالوژیکی و ساخت و تولید
  3. طراحی و ساخت نمونه (در دست انجام)

با توجه به بازار رو به رشد استفاده از روش های درمانی جایگزینی اندام های از دست رفته و بخصوص دندان پزشکی، بازار محصولات مورد نظر دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه بسیاری است.

با توجه به قیمت بالای نمونه های وارداتی که سهم آن ناشی از ارزش افزوده ی ناشی از دانش