هسته های فناور

ردیف

نام هسته فناور

تاریخ تأسیس

نام محصول

1

نانو نگین پایا

1397

طراحی و تولید قطعات نانو بتن دوستدار محیط زیست (تولید نانو بتن سبز)

2

بهینه سازی کلونینگ ژن در پلاسمید

1397

بهینه سازی کلونینگ و طراحی پرایمر

3

مهر الکترونیک اعتماد

1398

طراحی و پیاده سازی درگاههای پرداخت آنلاین بر مبنای کارتهای اعتباری سازمانی

4

فراز آلیاژ البرز

1398

فعال سازی هسته های فناور فولاد دوفازی با خواص سایشی بالا

5

آلیاژ منیزیم البرز

1398

فراوری منیزیم از دولومیت

6

البرز مواد زیست بوم

1399 مطالعات و پژوهش های کاربردی مواد مهندسی و محیط زیست
7

آزاد الکتریک البرز

1399 ساخت تجهیزات میکروب کشی به روش حرارت و تشعشع ( گرم کننده سطوح)
8

مبتکران تجهیزات سلامت نوین

( دام فن آرا)

1399

ساخت تجهیزات صنایع دامپزشکی ( اسفنج شستشو دهنده حفره شکمی)

9 تجهیزات سمک البرز 1399 طراحی و ساخت دستگاه و ماشین های CNC, 3D print, plotter (smt )
10 فید بیوتیک  1399 ساخت دستگاه عفونت زدایی ریه به روش فیزیکی
11 کیت کووید 19 1399 طراحی کیت تشخیص مولکولی بیماری کووید 19