هسته های فناور

ردیف

نام هسته فناور

تاریخ تأسیس

نام محصول

1

نانو نگین پایا

1397

طراحی و تولید قطعات نانو بتن دوستدار محیط زیست (تولید نانو بتن سبز)

2

بهینه سازی کلونینگ ژن در پلاسمید

1397

بهینه سازی کلونینگ و طراحی پرایمر

3

مهر الکترونیک اعتماد

1398

طراحی و پیاده سازی درگاههای پرداخت آنلاین بر مبنای کارتهای اعتباری سازمانی

4

فراز آلیاژ البرز

1398

فعال سازی هسته های فناور فولاد دوفازی با خواص سایشی بالا

5

آلیاژ منیزیم البرز

1398

فراوری منیزیم از دولومیت