تولید مواد استاندارد آزمایشگاهی

محصول : تولید مواد استاندارد آزمایشگاهی

شرکت دانش بنیان کیمیای ناب تجزیه

نماینده: دکتر افشین رجبی خرمی عضو هیات علمی دانشکده علوم

مواد استاندارد آزمایشگاهی از جمله نیازهای اولیه برای انجام آزمایشات در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و کنترل کیفی مواد می‌باشند. جهت تعیین صحت عملکرد روش‌ها و اطمینان از درستی کارکرد دستگاه‌ها از این مواد استاندارد با مقدار مواد فعال مشخص و قابل ردگیری استفاده می‌شود. هسته فناور "کیمیای ناب تجزیه" با هدف بومی سازی تولید این مواد در داخل کشور و با پشتوانه علمی/تجربی مدیران و پرسنل خود وارد این فعالیت گردیده است. نظر به تجهیز آزمایشگاه شرکت "کیمیای ناب تجزیه" به پیشرفته‌ترین تجهیزات آنالیز مواد مانند طیف سنجی جذب اتمی، طیف نورسنج فرابنفش/مرئی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا، کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی و . . . امکان آنالیز دقیق محصولات میسر گردیده است. هم اکنون ورود مواد و محلول‌های استاندارد از شرکت‌های معتبر خارجی با قیمت بسیار بالا و گاهی با قیمت پایین و تقلبی و با کیفیت پایین مشکل عمده در کارکرد مناسب آزمایشگاه‌ها شده است و در صورت تولید انبوه این مواد علاوه بر حل مشکلات داخلی می‌توان به صادرات این نوع محصولات نیز  امیدوار بود.